Regulamin

1. Zasady dokonywania zakupów

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje, zawarte w niniejszym regulaminie. Umowa z klientem jest zawierana w momencie, kiedy system sklepu internetowego wysyła e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia, zawierające ilości i ceny wszystkich zamówionych produktów, łączne koszty ponoszone przez klienta, warunki płatności oraz adres, na który zostanie wysłane zamówienie. Klient nie może anulować zamówienia które zostało już przyjęte do realizacji lub wysłane.

Wszystkie artykuły w kategorii elementy zapasowe nie są ofertą w rozumieniu prawa handlowego. Artykuły te są jako usługa posprzedażowa wyłącznie dla klientów, którzy kupili w naszym sklepie materiały edukacyjne, dla których dany element jest przeznaczony.

Zamówienie może zostać złożone:

 • za pośrednictwem procedury zakupów w sklepie internetowym;

 • drogą e-mailową;

 • telefonicznie;

 • listownie pocztą tradycyjną.

Po złożeniu zamówienia poprzez sklep internetowy lub e-mail klient otrzymuje e-mail zwrotny z potwierdzeniem otrzymania zamówienia przez sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

 • w przypadku zamówień płatnych za pobraniem - po tym, jak do sklepu dotrze zamówienie;

 • w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową - w chwili autoryzacji karty;

 • w przypadku zamówień płatnych przelewem i przelewem - w chwili otrzymania zapłaty na konto.

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, klient jest o tym informowany i podejmuje decyzję o dalszej jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, rezygnacja z całego zamówienia).

Zamówienia są realizowane w ciągu 2 dni roboczych, licząc od dnia przyjęcia zamówienia, chyba że zaznaczono inaczej w informacji przy produkcie.

Zamówienia złożone po godz. 14.00 są traktowane, jak złożone w następnym dniu roboczym.

3. Dostawa towaru

Dostawy towaru i forma płatności jest zgodna ze sposobem wybranym przez klienta w zamówieniu.

Przesyłki dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmą kurierską

4. Koszty przesyłki

Koszty przesyłki o wartości do 500 PLN pokrywa klient. Przesyłki o wartości powyżej 500 PLN dostarczamy bezpłatnie.

Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon. Aby otrzymać fakturę VAT klient składając zamówienie musi podać NIP, nazwę i adres firmy.

5. Formy płatności

Wszystkie ceny podawane w sklepie są cenami brutto w złotych polskich i zawierają należny podatek VAT.

Ceny wszystkich produktów i koszty wysyłki obowiązujące w chwili złożenia zamówienia mają charakter wiążący.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

 • za zaliczeniem pocztowym - płatność przy odbiorze

 • kartą płatniczą - VISA i MasterCard

 • przelewem online

 • przelewem zwykłym

6. Przesyłki zagraniczne

Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko kartą płatniczą.

Paczka przesłana z Polski za granicę może podlegać opłatom importowym i podatkom, nakładanym przez kraj odbiorcy. Wszystkie dodatkowe formalności związane z odebraniem przesyłki z urzędu celnego leżą w gestii kupującego. Nie mamy żadnej kontroli nad wysokością dodatkowych opłat i nie możemy ich przewidzieć - zależą od ustawodawstwa kraju odbiorcy.

7. Zwrot towaru

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim paragonem lub fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania zwrotu, przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
Przy zwrocie zakupionych towarów , prosimy załączyć wypełniony formularz.

8. Reklamacje

Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas transportu, ma prawo odesłać go przesyłką poleconą. Stan jakościowy i ilościowy należy sprawdzić w obecności kuriera. Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon oraz krótki opis, jaka jest przyczyna reklamacji oraz dane adresowe ( imię nazwisko, ulica, nr domu, mieszkania, miasto, kod i nr telefonu kontaktowego). Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych, od ich wpłynięcia. Jeżeli reklamacja klienta dotyczy parametrów jakościowych dostarczonego towaru, sklep podejmie decyzję odnośnie zasadności kierowanego roszczenia, w uzgodnieniu z producentem towaru, w terminie 21 dni od daty złożenia reklamacji. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po rozpatrzeniu reklamacji.

9. Ochrona danych klienta

Zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29.08.1997 roku, sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych klientów. Zgodnie z tą ustawą klienci mają prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania lub żądania usunięcia z bazy danych sklepu. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na przetwarzanie przez sklep jego danych osobowych, wpisuje swoje oświadczenie w komentarzu do zamówienia.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby sklepu lub miejsca wykonania umowy.