Poufność i bezpieczeństwo transakcji

W poszanowaniu prywatności osób korzystających z naszej witryny internetowej opracowaliśmy i wdrożyliśmy politykę, której celem jest maksymalna ochrona informacji powierzonych nam online.

Podstawowe założenia tej polityki są następujące:

  • zbieramy tylko te dane i informacje, które zostały nam dobrowolnie udostępnione;

  • wykorzystujemy powierzone nam dane i informacje do spełniania Państwa próśb i zapewniania w pełni satysfakcjonującej obsługi;

  • nie udostępniamy powierzonych nam danych ani informacji podmiotom trzecim;

  • stosujemy procedury zapewniające ochronę powierzonych nam danych i informacji.

Bezpieczeństwo

W ramach niniejszej witryny podejmowane są należyte kroki w celu ochrony informacji pozwalających na zidentyfikowanie indywidualnego użytkownika po ich podaniu przez Państwa na naszej witrynie oraz ochrony tych informacji przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem oraz nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, wprowadzaniem zmian lub zniszczeniem. Należy pamiętać, że żadna transmisja danych w Internecie nie jest całkowicie bezpieczna ani wolna od błędów. W szczególności e-maile przesyłane na witrynę jak i wysyłane z niej mogą nie być bezpieczne.

Linki do innych witryn internetowych

Witryna ta może zawierać linki lub odsyłacze do innych witryn internetowych, w stosunku do których niniejsza Polityka Poufności nie ma zastosowania. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Polityką Poufności każdej odwiedzanej przez Państwa witryny internetowej.