Polityka prywatności

Polityka prywatności i ochrona danych

1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że Administratorem danych jest przedsiębiorca: Topic s.c. Iwona Salamończyk, Jarosłąw Kraszewski z siedzibą: 92-701 Łódź, Natolin 48, NIP: 7282334619.

2. Wszelkich informacje i zgłoszenia w zakresie danych osobowych mogą Państwo zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: info@topic.com.pl

3. Cele i źródła w jakich możemy przetwarzać Państwa dane osobowe:

 • źródła: szeroko pojęta komunikacja elektroniczna między innymi: poczta e-mail, formularze zapytań, zapis na newsletter, zamówienia, zapytania, korespondencja tradycyjna, spotkania biznesowe.

 • cele: realizacja zamówień, usług, dostawa towarów, realizacja działań o charakterze sprzedażowym i marketingowym, realizacja obowiązków przewidzianych przepisami prawa.

4. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 3 mogą być:

 • osoby upoważnione przez Administratora w obrębie prowadzonej przez niego działalności;

 • podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów;

 • podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa.

5. Zakres przetwarzanych danych ograniczany jest do niezbędnego w zakresie realizacji celów.

6. Staramy się zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych przez m.in. działania takie jak: szyfrowanie połączeń, stosowanie haseł o wysokim stopniu bezpieczeństwo, szyfrowanie treści, oraz inne zabezpieczenia ogólnie przyjęte.

7. Polityka retencji danych: dane będą przechowywane w czasie niezbędnym w związku z:

 • realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;

 • działalnością marketingową firmy, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.

8. Prawa przysługujące osobom, których dane są przetwarzane przez:

 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;

 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;

 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”;

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”;

 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.

9. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”, oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.

10. Przetwarzane dane osobowe nie są przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji oferowanych usług. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednak niepodanie tych danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zamówienia/usługi.

Pliki cookies

1. Witryna www.topic.com.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Topic s.c. Iwona Salamończyk, Jarosław Kraszewski, w celu optymalizacji działań.

3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 • niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

 • wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

 • reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie www.allaboutcookies.org/manage-cookies